„Princip zadovoljstva“ i „princip stradanja“

[ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading] (Uloga pravila u filozofskom etičkom konsaltingu) Naše ukupno shvatanje i razumevanje stvarnosti, kao i naše postupanje, u najvećoj meri je obuhvaćeno pravilima. Sam pojam pravila podrazumeva pretenziju na univerzalnost, i u izvesnom smislu se može utvrditi da je ukupan domen ljudskih interakcija regulisan različitim nivoima pravila. Za filozofski konsalting je od posebnog…