Program sertifikacije individualnih humanistički praktičara za koučing, savetovanje i korporativni konsalting

……………………………………………………………………………………………………

Od marta 2015. godine,  IPH sprovodi različite programe obuke za savetovanje, korporativni konsalting, koučing, i specifične metode odlučivanja i upravljanja u organizacijama. Programi edukacije IPH namenjeni su svima koji su završili društveno humanističke fakultete. Prijem ostalih kandidata moguć je pod posebnim uslovima.

Pohađanje edukacije je moguće i on-line, a polaznik edukacije se opredeljuje za formu obuke prilikom upisa. Trajanje edukacije određeno je izborom programa. Postoji i mogućnost kreiranja individualno prilagođenog programa.

Programi edukacije se sastoje iz predavanja, vežbi i konsultacija zasnovanih na obrađenoj literaturi, ali su tako koncipirani da omogućavaju pohađanje uz rad.

Jezici obuke su srpski, hrvatski i engleski.

Prijave se kontinuirano primaju, ali je broj polaznika ograničen i upis se vrši prema listi čekanja.

PRIJAVA na: office@iph.edu.rs.