Misija

Misija

Misija Instituta za praktičnu humanistiku (IPH) se može odrediti kao ostvarivanje povratka filozofije i društveno-humanističkih disciplina kao praktičnih disciplina na području Balkana i prenošenje iskustava i saznanja koja su na tom putu stekle brojne organizacije i udruženja širom sveta, ali i svi ljudi koji su imali potrebu za savetovanjem, u Americi i zapadnoj Evropi, kao i u brojnim azijskim zemljama kao što su, recimo, Južna Koreja i Japan, u kojima danas cveta filozofsko savetovanje. Naime, na celom evropskom kontinentu filozofiju obični ljudi danas uglavnom shvataju kao „visokoumnu“ akademsku disciplinu, smeštenu visoko u „kuli od slonovače“ na univerzitetima, čiji protagonisti govore teško razumljivim tehničkim jezikom i koja nije osetljiva na svakodnevne ljudske probleme i slabosti. Ništa nije pogrešnije od ovakvog shvatanja filozofije. Praktična filozofija je oblik u kome je filozofija nastala i razvijala se sve do XX veka. Većina velikih filozofa nisu bili nastavnici na univerzitetima i nisu pisali tehničkim jezikom. Sokrat je bio savetnik. Platon takođe. Aristotel je bio savetnik i mentor careva, ali i mnogih grčkih plemića. Marko Aurelije, filozof i rimski car, sam sebe je opisivao kao filozofskog savetnika. Spinoza, Niče, Montenj, Hjum i mnogi drugi – nisu bili akademski i univerzitetski filozofi, nego su sebe shvatali kao filozofske praktičare. Čak ni Kant, jedan od metodski najstrožijih mislilaca modernog doba, nije bio univerzitetski nastavnik.

U savetovanju koje se zasniva na humanističkoj praksi, ne zahtevaju se nikakva specifična predznanja od klijenata. Ono se ne služi tehničkim jezikom, ali koristi vrlo moćne intelektualne metode za analizu, kritičku procenu i unapređenje formulacije i postupka rešavanja problema kod klijenta. Upravo stoga je savetovanje je bilo toliko cenjeno da su ga sebi mogli priuštiti samo vladari i plemići. Danas je ono pristupačnije običnim ljudima i pokazue svoj pun potencijal u rešavanju problema današnjeg otuđenog, moralno zbunjujućeg vremena u kome su neka od temeljnih pitanja za pojedinca „zamračena“. Do koje mere je opravdano čuvati svoj kvalitet života u odnosu na dužnosti koje imamo prema drugima? Kako razumeti dužnosti roditelja, deteta, supružnika, partnera, zaposlenog ili poslodavca na način koji će omogućiti uspešne odnose (pa i uspešno poslovanje, kada je reč o profesionalnim odnosima), uz istovremeno očuvanje mirne savesti i uverenosti u moralnu ispravnost svojih odluka? Ova i brojna druga pitanja ilustruju teme integrativnog humanističkog savetodavnog rada. Misija IPH je da rešavanje ovih i drugih pitanja na način filozofskog savetovanja postane jednako dostupno na Balkanu kao što je to danas u Americi, za one klijente i one situacije za koje je filozofsko savetovanje primeren način pristupanja dilemama.