Filozofski kafei

IPH redovno održava filozofske kafee kao jednu od glavnih formi filozofske prakse.

Prvi filokafe održali smo u Beogradu 2014. godine. Od 2016. godine redovno ih organizujemo i u Vršcu, a od 2017. godine i u Požarevcu.

Online format filokafea organizujemo u saradnji sa Udrugom „Filozofska kuća”, Hrvatska, od 2020. godine.

0
Godina iskustva
0
Grada
0
Održanih filokafea
0
Online kafei