KONSALTING

Filozofski konsalting omogućava lakše definisanje poslovne filozofije organizacije, opštih i pojedinačnih ciljeva, izgradnju međuljudskih odnosa zaposlenih i lakše rešavanje problema koji se ne mogu uvek na jednostavan način samostalno definisati.

Soft Skills za kompanije (paket 1): Generička obuka u emocionalnoj inteligenciji sa 2 nivoa intimnosti vežbi

Principi emocionalne inteligencije i socijalna odgovornost kao put ka profitu

Soft Skills za kompanije (paket 2): PEACE metod za upravljanje korporativnim problemima

 Principi upravljanja korporativnim problemima zasnovani na PEACE metodu

Soft Skills za kompanije (paket 3): Kombinovani PEACE and IDEA metod za rešavanje korporativnih konflikata

 Prednosti koje kompaniji donosi korišćenje kombinovanog PEACE i IDEA metoda

Soft Skills za kompanije (Paket 4): Dilema trening

Principi dilema treninga