Manipulacija u komunikaciji i imaginarni poredak

Psihološka manipulacija je proces kojim se limitira autonomija pojedinaca koji učestvuju u nekom odnosu, bilo da je on binarni (odnos dve osobe) ili grupni. Akter manipulacije može biti pojedinac ili grupa, ali je najčešće reč o pojedincu, koji korišćenjem specifičnog socijalnog kapitala i psiholoških mehanizama investiranja i predavanja o kojima će ovde biti reči kontroliše…

Details

Da li postoje slučajnosti

Pitanje koje se u psihoterapiji često postavlja je da li postoje slučajnosti. Odgovor, kada je reč o svakodnevnom životu, obično je naučen i deluje jednostavno: neke stvari se dešavaju slučajno i nemaju dublje značenje. Međutim, u psihoterapiji, oni događaji, odnosi i odluke o kojima razgovaramo nisu slučajni, jer sama priroda psihoterapeutskog procesa je da on…

Details

Novi zbornik “Psihoanaliza i njezine sudbine”, i priprema teksta u IPH o životnim planovima i životnim ciljevima

U novom zborniku radova o psihoanalizi pod naslovom “Psihoanaliza i njezine sudbine”, koji uređuju prof. dr Borislav Mikulić i Mislav Žitko, u izdanju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, objedinjuju se neke od ključnih tema u vezi sa primenom psihoanalize na univerzitetu i u psihoterapiji. Članovi IPH Aleksandra Bulatović i Aleksandar Fatić autori su teksta pod naslovom…

Details

Jednogodišnja sertifikacija iz korporativnog pregovaranja i odlučivanja

Počev od septembra 2021. godine IPH će izdvojiti jedan segment svoje obuhvatne sertifikacije u integrativnom savetovanju, koja inače traje 4 godine, i početi sa specifičnim jednogodišnjim sertifikacijama u veštinama pregovaranja i odlučivanja, sa primarnom primenom u korporativnom svetu. U toku sertifikacije polaznici će se upoznati sa osnovnim modalitetima pregovaranja, sa strateteškim i principijelnim prednostima i…

Details

Sopštenje povodom zlostavljanja dece u insitucijama socijalnog staranja

Nevladina organizacija Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) objavila je rezultate istraživanja koja pokazuju da se u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji nemoćna deca sa smetnjama u razvoju drže u kavezima, u nehigijenskim uslovima, i da masovno umiru od nebrige. Podaci te organizacije ukazuju da deca žive u neljudskim uslovima, u smradu od…

Details

Vreme individualne odgovornosti sudija

Izvršna naredba predsednika SAD o ponovnom uvođenju liste pojedinaca sa zapadnog Balkana (pre svega iz Srbije) prema kojima će biti primenjene individualne sankcije zabrane putovanja i zamrzavanja imovine, kao i najava skorog osnivanja Međunarodnog tribunala za korupciju za region, ozbiljne su stvari. Mnogo ozbiljnije nego što to neki mediji shvataju. Radi se o početku kraja…

Details

СУБОТА У 12:00–15:00

Filokafe: Porodica Kada kažemo porodica, prvo pomislimo na najbliže krvne srodnike. Takvu zajednicu uređuje zakon i shodno tome – ona podleže pravima i obavezama koji su pozitivno propisani. Međutim, porodicom kolokvijalno nazivamo i svaku drugu zajednicu u kojoj osećamo bliskost prema njenim članovima. To nas navodi da se zapitamo – šta čini srž jedne porodice:…

Details