Šestonedeljni moduli u edukaciji u Integrativnoj Psihoterapiji

Integrativnost je dominantan pojam u savremenoj praktičnoj humanistsici. Zajedno sa pojmom organičnosti, drugim ključnim pojmom u humanističkoj teoriji danas, ona određuje savremenost i sve metode u okviru praktične humanistike. Međutim, činjenica da neko koristi termin “integrativni”, a pogotovo termin “integrativna psihoterapija” nikako, nažalost, ne znači da taj neko uopšte zna šta je integrativnost, ili integrativna psihoterapija. Najbolji primer toga su brojni kursevi i programi edukacije iz “integrativne psihoterapije” koji nemaju apsolutno nikakve veze ni sa metodologijom integrativnosti, ni sa integrativnom psihoterapijom. Zašto?

Pre svega, integrativna psihoterapija nije “salata” od različitih delova pojedinih psihoterapijskih pravaca, što je, po pravilu, način na koji različiti ponuđači “integrativne psihoterapije” shvataju integrativnost. Takva salata se brz pokvari, ona je zasnovana na površnim i neozbiljnim recepcijama pojedinih psihoterapeutskih teorija, i predstavlja, zašto to otvoreno ne reći – falsifikat.

Integrativna psihoterapija je sintetički model mišljenja zasnovan na modalnoj logici, za razliku od konvencionalnih psihoterapeutskih pravaca koji su zasnovani na silogističkoj, binarnoj logici. Stoga obuka u integrativnoj psihoterapiji podrazumeva polazište u modalnoj logici. Način da se edukacija u integrativnoj psihoterapiji, kao i bilo koja druga edukacija, pravilno izabere, pre svega se zasniva na tome kakve “tragove”, u međunarodnoj naučnoj i stručnoj javnosti, ponuđači takve edukacije imaju iza sebe. Ti tragovi su tekstovi, knjige, debate sa uticajnim međunarodnim teoretičarima i kliničarima. Šareni papir izdat od neke od hiljada “asocijacija” ili “evropskih asocijacija”, kakvi se izdaju za faktički svaki zamislivi način “savetovanja”, od “porodično-sistemske” psihoterapije do “hipnoterapije” i sličnih “naučnih” metoda psihoterapeutskog mišljenja, u stvarnosti ne znače ništa. Ono što znači je kod koga ste učili. Kakve tragove taj neko ima u međunarodnoj javnosti. Ti tragovi su nesporni, lako proverljivi, i – neporecivi. Kao što je modalna logika i njeno prisustvo ili odsustvo u psihoterapeutskoj obuci siguran znak kvaliteta i pouzdanosti te “integrativne” psihoterapeutske obuke.

U današnjem svetu, na tržištu psihoterapeutske obuke svako, doslovno svako, može da dobije “sertifikat”. Tako smo svedoci da sertifikate dobijaju i ljudi bez univerzitetskog obarzovanja, socijalni radnici, medicinske sestre, pa i oni sa najmanje uverljivim i “najlabavijim” univerzitetskim kvalifikacijama defektologije, pedagogije i sličnih “pomagačkih profesija”.

Upravo iz navedenog razloga, u svetu se danas traži kredibilitet, a ne samo sertifikat. Kredibilitet se vidi iz škole kojoj ste pripadali, odnosno iz međunarodnih tragova nosilaca te škole. A ti međunarodni tragovi su međunarodni radovi, knjige, otisci u vremenu svetskog psihoterapeutskog života. Ti otisci nisu ni Facebook, ni Facebook grupe, ni šareni papirići izdati od “Perse iz Beograda” iza kojih nema “tvrdih tragova”. Štampanih, verifikovanih, recenziranih, večnih tragova.

U IPH su okupljeni isključivo ljudi koji imaju “tvrde” međunarodne tragove: knjige i tekstove u ozbiljnim međunarodnim publikacijama, knjige o psihoterapiji i povezanim temama kod dominantnih svetstkih izdavača. U tome, IPH je jedinstven u Srbiji.

A sada, malo o konkretnom sadržaju integrativne psihoterapije.

Integrativna psihoterapija je savremeni model savetovanja zasnovan na filozofskoj psihologiji. Metod je uspostavila grupa međunarodnih stručnjaka iz psihologije i filozofije, a obuku izvodi Institut za praktičnu humanistiku pod rukovostvom prof. Aleksandra Fatića, autora Integrativne psihoterapije (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, 2020), Philotherapy: An Integration of Psychotherapy (Lanham: Lexington, 2023, u štamši) and Virtue as Identity: Emotions and the Moral Personality (London: Rowman and Littlefield International, 2016), uz mnogobrojne druge knjige i naučne tekstova u međunarodnim publikacijama.

Ukoliko imate univerzitetsku diplomu iz društvenih i humanističkih nauka i želite da započenete obuku za integrativnog psihoterapeuta i da postanete član IPH zajednice, pišite nam na adresu:  office@iph.edu.rs.