Šestonedeljna obuka u odlučivanju i pregovaranju sa sertifikacijom za korporativni rad

Program se sastoji od mentorskih sesija jednom nedeljno i učešća u grupnim sastancima dva puta tokom šestonedeljnog programa. Naglasak obuke je na mehanizmima odlučivanja i pregovaranja poput reciprociteta, doslednosti, distributivnog pregovaranja (igre nulte sume) i integrativnog pregovaranja (igre neograničene sume). Institut za praktičnu humanistiku obezbeđuje sertifikate za uspešne polaznike koji se mogu koristiti u korporativnim i institucionalnim okruženjima za obuku drugih, za lično napredovanje ili za organizacione inovacije.

 

Kontakt za više informacija: office@iph.edu.rs