Filozofski kafei

 

Do sada održani filokafei su:

 1. Kafe na temu: „Tuga“, 1. novembra 2014, „Ustanova kulture Parobrod“, Beograd. Moderator kafea: Aleksandar Fatić.
 2. Kafe na temu: „Pripadanje“,  6. decembra 2014, „Ustanova kulture Parobrod“, Beograd. Moderator kafea: Aleksandar Fatić.
 3. Kafe na temu: „Značaj morala u partnerskoj ljubavi“, 11. jun 2016, kafe „Beogradsko čitalište“, Beograd. Moderatori kafea: Bojana Simeunović i Slavenko Šljukić.
 4. Kafe na temu: „Šta nam govori patnja?“, 9. juli 2016, kafe „Beogradsko čitalište“, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandar Fatić i Nataša Pejić.
 5. Kafe na temu: „Kada navike postaju  naši neprijatelji?“, 29. oktobar 2016, kafe „Novinarnica bar“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i i Nemanja Đikanović.
 6. Kafe na temu: „Grad po meri čoveka“, 29. novembar 2016, kafe „Galerijana“, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.
 7. Kafe na temu: „Razna lica usamljenosti“, 3. decembar 2016, kafe „Novinarnica bar“, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Bulatović i Aleksandra Aleksić.
 8. Kafe na temu: „Nada kao veština: Kako da se nadamo?“. 24. decembar 2016, kafe Organic art, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Bulatović i Marija Mitrovanov.
 9. Kafe na temu: „Da li kompromisi ugrožavaju naš identitet?“. 27. decembar 2016, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Snežana Đenić.
 10. Kafe na temu: „Obrazuj se za uspeh: Možeš li?“, 31. januar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.
 11. Kafe na temu: „Šta je to prava ljubav?“, 11. februar 2017, multikonceptualni kafe Organic Art, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Aleksić i Robert Stojilović.
 12. Kafe na temu: „Kalupi ljubavi“, 26. februar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.
 13. Kafe na temu: „Ko sam sve ja?“, 18. mart 2017, kafe „Organic art“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Nemanja Đikanović.
 14. Kafe na temu: „Problem tuđih svesti“, 31. mart 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.
 15. Kafe na temu: „Granice slobode“, 7. maj 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.
 16. Kafe na temu: „Ko ima moć“, 27. maj 2017, kafe „Hedonist“, Beograd. Moderatori kafea: Ivana Peričin i Nemanja Đikanović.
 17. Kafe na temu: „Šta znači slobodno misliti  i delovati?“, 30. septembar 2017, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.
 18. Kafe na temu: „Panta rei – o promenama “, 16. oktobar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić, Dragana Radmanović i Miroslav Milojević.
 19. Kafe na temu: „Šta čoveka čini moralnom osobom?“, 4. novembar 2017, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.
 20. Kafe na temu: „Kada možemo reći da zaista razumemo drugu osobu?“, 25. novembar 2017, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.
 21. Kafe na temu: „Usamljenost“, 18. novembar 2017, knjižara „Dereta“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Dragana Radmanović.
 22. Kafe na temu: „Filozofija usamljenosti – Mogućnost samospoznaje“, 8. decembar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Dragana Radmanović i Miroslav Milojević.
 23. Kafe na temu: „Vrednosti i odluke“, 23. decembar 2017, kafe „Topolska 18″, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Aleksić i Aleksandar Fatić.
 24. Kafe na temu: „Prioriteti i odluke“, 28. januar 2018, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Miroslav Milojević i Dragana Radmanović.
 25. Kafe na temu: „Problem zavisnosti“, 24. februar 2018, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.
 26. Kafe na temu: „Ljubav i moral“, 10. mart 2018, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Miroslav Milojević.
 27. Kafe na temu: „Potreba za kontrolom“, 31. mart 2018, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.
 28. Kafe na temu: „Simboli i naše mentalno zdravlje“, 5. maj 2018, kafe Priča, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Bulatović i Aleksandar Fatić.
 29. Kafe na temu: „Svest o smrti i vrednost života“, 19. maj 2018, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.
 30. Kafe na temu: „Značenje i njegov uticaj na tok našeg života“, 7. jul 2018, kafe Priča, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović i Marija Mitrovanov.
 31. Kafe na temu: „Partnerstvo: od kompromisa to ljubavi“, 15. decembar 2018, kafe Priča, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović i Ivana Peričin.
 32. Kafe na metu: „Koliko nas drugi čine srećnim?“, 20. januar 2019, kafe „Priča“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Robert Stojilović.
 33. Kafe na temu: „Muška i ženska „logika“: Razlozi (ne) razumevanja“. 17. mart 2019, kafe „Priča“, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović i Patricia Mendonca.
 34. Kafe na temu: „Predrasude: Pomoć ili ograničenje“, 21. april 2019, kafe „Priča“, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović, Milica Nikolić, Aleksandar Prica.
 35. Kafe na temu: “Sreća”. 23. novembar 2019. Kafe “Bašta”, Beograd. Moderatori: Aleksandar Prica i Ognjen Ugljenović.
 36. Kafe na temu: „Lične granice i vrednosti“, 28 decembar 2019, kafe „Bašta“, Beograd. Moderator kafea: Aleksandar Fatić.
 37. Kafe na temu: „Pitanja za autoterapiju“, 2. januar 2020, „Holi“ centar, Beograd. Moderator kafea: Aleksandar Fatić.
 38. Kafe na temu: “Da li sami pokrećemo kafkijansko društvo?”. 22. maj 2021. Kafe “Bašta”, Beograd. Moderatori kafea: dr Marko Perić i Aleksa Babić.
 39. Filokafe na temu: “Trauma i strepnja”. 2. oktobar 2021. Kafe “Bašta, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandar Prica i Aleksandar Fatić.
 40. Filokafe na temu: “Hrabrost”, 30. oktobar 2021. Kafe “London Pub”, Vršac. Moderatori kafea: Snežana Đenić i Miroslav Milojević.
 41. Filokafe na temu: “Čije su naše vrednosti?”. 22. novembar 2021. Kafe “Bašta”, Beograd. Moderatofi kafea: dr Aleksandra Bulatović i mr Aleksandar Prica
 42. Filokafe na temu: “Odlučivanje i sudbina”, 20. novembar 2021. Kafe: “London Pub”, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov Milojević i Uroš Srdanović.
 43. Filokafe na temu: “Pripadanje”, 25. decembar 2021. Edukativni centar “Holi”, Beograd. Moderatori kafea: Ivana Peričin i Aleksandar Fatić.
 44.  Online filokafe Srbija-Hrvatska na temu: “Biskost i intimnost”, 26. decembar 2021. Domaćin: IPH
 45. Filokafe na temu: “Psihopatija kao kultura”, 5. februar 2022. Centar “Holi”, Beograd. Moderator: Jovana Jokanović.
 46. Filokafe na temu: “Sirova umetnost: Simboli i snovi”, 21. maj 2022. Kafe: Bašta, Beograd. Moderatori kafea: dr Aleksandra Bulatović i mr Aleksandar Prica.
 47. Filokafe na temu: “Dosada”, 15. januar 2022. Centar “Holi”, Beograd. Moderator: Biljana Kovačević.
 48. Filokafe na temu: “Smislen govor i prazan govor”. Kafe “Priča”, Beograd. Moderator: mr Aleksa Babić.
 49. Filokafe na temu: “Prepreke na putu ka empatiji”, 19. avgust 2023. Kafe “Stari di Marco”, Požarevac. Moderator: Robert Stojilović.
 50. Filokafe na temu: “Ego, ljubav i saosećanje”, 2. septembar 2023. Kafe “Stari di Marco”, Požarevac. Moderator: Robert Stojilović.
 51. Filokafe na temu: “Ja i sloboda”, 9. septembar 2023. Kafe “Stari di Marco”, Požarevac. Moderator: Robert Stojilović.
 52. Filokafe na temu: “Da li je čovek žrtva prošlosti?”, 16. septembar 2023. Kafe “Stari di Marco”, Požarevac. Moderator: Robert Stojilović.
 53. Filokafe na temu: “Ograničenja i njihovo prevazilaženje”. 10. februar 2023. Kafe “Priča”, Beoograd. Moderatori: Aleksandra Bulatović i Aleksandar Prica.