Jednodnevna radionica o pregovaranju 1.0.1

Radionica uključuje upoznavanje polaznika sa osnovnim strategijama u pregovaranju, konceptima integrativnog, distributivnog pregovaranja, odnosu između pregovaranja i rešavanja konflikata, i načinima na koje se pregovaranje karakteristično za kompanije može primenjivati u svakodnevnom životu.

Radionica je zasnovana na sistemu pregovaranja Roja Levickog (Roy Lewicky) i na strategijama rešavanja konflikta i posredovanja u konfliktu Johana Galtunga (Johan Galtung). U toku 2,5 sata rada polaznici će steći osnovne informacije o pregovaračkim strategijama i metodama i, posle seminarske diskusije i vežbe kojom će se obuka završiti, kvalitikovaće se za sertifikat kursa pregovaranja 1.0.1.

Kurs se odvija u kompanijskim prostorijama ili online, zavisno od organizacije konkretne grupe. Cena pohađanja kursa sa sertifikatom je EUR 150 po polazniku. Grupe su najviše do 12 polaznika.