Jednodnevna obuka u odlučivanju i strategijama liderstva

Institut za praktičnu humanistiku održava obuku za kompanije, institucije i zainteresovane grupe do 12 učesnika u trajanju od 4 sata, koje se sastoje iz dve dvosatne celine koje se bave tehnologijama donošenja odluka i osnovnim strategijama liderstva u grupi. Početni kurs Odlučivanje i liderstvo 1.0.1. vodi do sertifikata koji izdaje IPH. Voditelji kursa su prof. dr Aleksandar Fatić (http://aleksandarfatic.net) i doc. dr Simona Žikić (Simona Žikić | FMK (singidunum.ac.rs).

Kurs se održava u kompanijskim prostorijama ili online, zavisno od organizacije konkretne grupe.

Broj učesnika je strogo organičen na 12.

Prijave na email: office@iph.edu.rs.