Puna edukacija u modalno-integrativnoj psihoterapiji

 

Program sertifikacije za integrativnog humanističkog savetnika namenjen je svima koji su završili društveno humanističke fakultete. Program traje 4 godine (16 trimestara) i moguće je pohađati ga i on-line.  Polaznik programa edukacije se opredeljuje za formu edukacije prilikom upisa.

Program je zasnovan na individualnom mentorstvu. Literatura se obrađuje uz pomoć mentora, na sesijama koje se odvijaju u dvonedeljnom ritmu, u trajanju od dva časa i, periodično, uz grupni rad i konsultacije.

Grupni sastanci polaznika programa obuke se održavaju dvomesečno, u zavisnosti od dinamike koju diktira aktuelna faza programa edukacije.

Tokom ovog programa edukacije stiču se i sertifikati za primenu posebnih metoda: Dilema treninga i IDEA metoda u korporacijama.

Posle završenih 12 trimestara polaznik edukacije stiče sertifikat za Praktičara pod supervizijom, koji omogućava rad sa klijentima.

Nakon završenih 16 trimestara polaznik edukacije dobija puni sertifikat koji omogućava samostalni rad sa pojedincima, grupama i korporativni konsalting.

PRIJAVA na: office@iph.edu.rs.