Program sertifikacije za integrativnog humanističkog savetnika

Program sertifikacije za integrativnog humanističkog savetnika namenjen je svima koji su završili društveno humanističke fakultete. Program traje 3 godine (12 trimestara) i moguće je pohađati ga i on-line.  Polaznik programa edukacije se opredeljuje za formu edukacije prilikom upisa.

Program je definisan mentorskim pristupom. Literatura se obrađuje uz pomoć mentora, na sesijama koje se odvijaju u dvonedeljnom ritmu, u trajanju od dva univerzitetska časa i, periodično, uz grupni rad i konsultacije.
Grupni sastanci polaznika programa obuke se održavaju dvomesečno, u zavisnosti od dinamike koju diktira aktuelna faza programa edukacije.

Tokom ovog programa edukacije stiču se i sertifikati za primenu posebnih metoda: Dilema treninga i IDEA metoda u korporacijama.

Posle završenih 6 trimestara polaznik edukacije stiče sertifikat za Praktičara pod supervizijom, koji omogućava rad sa klijentima.

Nakon završenih 12 trimestara polaznik edukacije dobija puni sertifikat koji omogućava samostalni rad sa pojedincima, grupama i korporativni konsalting.

PRIJAVA na: office@iph.edu.rs.