Savetnici sa ograničenom sertifikacijom

  1. Danijela Zelić, Integrativni savetnik za specifičan metod
  2. Aleksandar Prica, MA. Integrativni savetnik za specifičan metod.
  3. Muhamed Karčić, Alumni IPH obuke za intervencije prema psihičkom bolu u terapiji, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut pod supervizijom.