Soft Skills za kompanije (Paket 4): Dilema trening

Kome je obuka namenjena

Ova obuka je namenjena profesionalnim menadžerima ali i svakom ko se neposredno ili posredno bavi pitanjima u vezi sa upravljanjem ljudima/konfliktima/korporativnim problemima. Poznavanje dilema–treninga će unaprediti veštine zaposlenih sa upravljačkim dužnostima u nizu praktičnih delatnosti koje su ključne za uspešan menadžment, uključujući razrešavanje konflikata, regrutovanje, definisanje problema, postavljanje procedura za donošenje odluka i nadzor nad njihovim sprovođenjem.

Principi dilema treninga

Dilema–trening je najsloženija i danas najrasprostranjenija metoda korporativnog rešavanja konflikata u domenu ljudskih resursa koja je zvanična metodologija u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj komisiji, i velikom broju javnih institucija u evropskim zemljama, kao i stotinama najuspešnijih korporacija. Dilema trening je evropski standard u vrhunskom upravljanju ljudskim resursima.

Osnivač dilema treninga je Henk van Lujk, jedan od najuticajnijih nordijskih korporativnih konsultanata, a metoda je nastala kao postupak od sedam faza rešavanjia problema. Svaka faza podrazumeva različite verzije formulisanja problema, i učesnici mogu da prate kako različite formulacije korporativnog problema dovode do različitih ishoda za kompaniju, primenom istih sedam koraka. Obuka u Dilema  treningu je relativno složena, zahteva celodnevni program, ali je velika prednost te obuke u tome što osposobljava polaznike ne samo da primenjuju dilema trening, nego i da druge obuče u istoj metodologiji.

Program obuke za Srbiju i zemlje regiona je interaktivni program (izlaganja, diskusiju i radioničarski rad) u trajanju od 5h, sa sledećom tematskim i strukturnim fokusom:

  • Dilema–trening,1h.
  • Pauza,15 min.
  • Osposobljavanje za korišćenje upotrebe Dilema–trening, 1h30 min.
  • Pauza, 15 min.
  • Praktično vežbanje upotrebe Dilema–trening (studija slučaja klijenta), 1h30 min.
  • Sumarno predstavljanje i analiza rezultata rada, 30 min.

Broj učesnika

Minimalan broj učesnika je 8, a maksimalan 24.

Oblik sertifikacije

Učesnici će biti sertifikovani za konsalting o Dilema treningu unutar sopstvene kompanije na period od 2 godine.

Cena paketa

€5200-7400.

Dodatne informacije:

Za više informacija, pišite nam na office@etika.edu.rs. Za stručne informacije možete kontaktirati koordinatora obuke, Prof. Aleksandra Fatića (licna web stranica: http://aleksandarfatic.net).