Ukidanje filozofije u školi!

Ukidanje filozofije u školi! Već određeni niz godina, stihijski, u srednjim stručnim školama filozofija se kao obavezan predmet izbacuje iz nastavnog plana i programa brojnih obrazovnih profila. Jasno je uočljiva tendencija da ovog nastavnog predmeta uskoro neće uopšte biti na spisku obaveznih nastavnih predmeta srednjih stručnih škola. Institut za praktičnu humanistiku (IPH) je akademsko i…

  • All
  • Aktivnosti
  • Najava
  • Novosti
  • Tekstovi

SERTIFIKACIJA

Edukacija za integrativnog filozofskog terapeuta namenjena svima koji su završili društveno humanističke fakultete.

Program sertifikacije individualnih humanistički praktičara za koučing, savetovanje i korporativni konsalting

……………………………………………………………………………………………………

Od marta 2015. godine,  IPH sprovodi različite programe obuke za savetovanje, korporativni konsalting, koučing, i specifične metode odlučivanja i upravljanja u organizacijama. Programi edukacije IPH namenjeni su svima koji su završili društveno humanističke fakultete. Prijem ostalih kandidata moguć je pod posebnim uslovima.

Pohađanje edukacije je moguće i on-line, a polaznik edukacije se opredeljuje za formu obuke prilikom upisa. Trajanje edukacije određeno je izborom programa. Postoji i mogućnost kreiranja individualno prilagođenog programa.

Programi edukacije se sastoje iz predavanja, vežbi i konsultacija zasnovanih na obrađenoj literaturi, ali su tako koncipirani da omogućavaju pohađanje uz rad.

Jezici obuke su srpski, hrvatski i engleski.

Prijave se kontinuirano primaju, ali je broj polaznika ograničen i upis se vrši prema listi čekanja.

PRIJAVA na: office@iph.edu.rs.