• All
  • Tekstovi

Jednogodišnja sertifikacija iz korporativnog pregovaranja i odlučivanja

Počev od septembra 2021. godine IPH će izdvojiti jedan segment svoje obuhvatne sertifikacije u integrativnom savetovanju, koja inače traje 4 godine, i početi sa specifičnim jednogodišnjim sertifikacijama u veštinama pregovaranja i odlučivanja, sa primarnom primenom u korporativnom svetu. U toku sertifikacije polaznici će se upoznati sa osnovnim modalitetima pregovaranja, sa strateteškim i principijelnim prednostima i…

Sopštenje povodom zlostavljanja dece u insitucijama socijalnog staranja

Nevladina organizacija Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) objavila je rezultate istraživanja koja pokazuju da se u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji nemoćna deca sa smetnjama u razvoju drže u kavezima, u nehigijenskim uslovima, i da masovno umiru od nebrige. Podaci te organizacije ukazuju da deca žive u neljudskim uslovima, u smradu od…

Grupna sesija “Sokratski dijalog”.

U četvrtak, 1. jula 2021. održaće se grupna sesija za edukante IPH na temu “Sokratski dijalog”. Sesija će se održati u 14h na Belocrkvanskom jezeru (glavno jezero), kafic “Posejdon” u sokratskoj tradiciji, u prirodi. Ko želi da pliva, kafić je na samoj obali jezera. Belocrkvansko jezero je na oko sat i po lagane vožnje od…

Vreme individualne odgovornosti sudija

Izvršna naredba predsednika SAD o ponovnom uvođenju liste pojedinaca sa zapadnog Balkana (pre svega iz Srbije) prema kojima će biti primenjene individualne sankcije zabrane putovanja i zamrzavanja imovine, kao i najava skorog osnivanja Međunarodnog tribunala za korupciju za region, ozbiljne su stvari. Mnogo ozbiljnije nego što to neki mediji shvataju. Radi se o početku kraja…

Značaj naše dece

Veliki su problemi u psihoterapiji kada je reč o radu sa decom, pre svega zbog toga što je psihoterapeuta za rad sa decom malo, a od onih koji postoje, veliki broj nisu dobri. Prva stvar koja se uočava u radu sa decom je da mnogo ljudi koji se opredeljuju za ovu vrstu psihoterapije nemaju decu,…

СУБОТА У 12:00–15:00

Filokafe: Porodica Kada kažemo porodica, prvo pomislimo na najbliže krvne srodnike. Takvu zajednicu uređuje zakon i shodno tome – ona podleže pravima i obavezama koji su pozitivno propisani. Međutim, porodicom kolokvijalno nazivamo i svaku drugu zajednicu u kojoj osećamo bliskost prema njenim članovima. To nas navodi da se zapitamo – šta čini srž jedne porodice:…

Filokafe “Sumnja”, subota 5. juna 2021., kafe “Bašta”

Sumnja, kao osećanje, je u svojoj srži negacija poverenja. Njena funkcija je zaštita, jer ona razgraničava istinu od neistine, verovatno od neverovatnog i u tom smislu se određuje kao preispitivanje stvarnosti i put do istine. Ali, ako je sumnja, kao oblik mišljenja, hipertrofirana, onda može biti i patološki simptom. Frojd je sumnju povezivao sa prisilnom…

LETNJA ČITANJA LAKANA

Počev od 1. 7. 2021 do 1. 9. 2021. IPH organizuje program za sve zaintersovane za psihoterapiju, a posebno za psihoanalizu, pod programskim naslovom “Letnja čitanja Lakana”. Žak Lakan je francuski psihoanalitičar i filozof koji je ključno transformisao Frojdovu teoriju psihoanalize i predstavlja jedan od najbaćnijih temelja savremene prihoterapije, ali i kulture. U periodu od…

  • All
  • Aktivnosti
  • Najava
  • Novosti
  • Tekstovi

Program sertifikacije individualnih humanistički praktičara za koučing, savetovanje i korporativni konsalting

……………………………………………………………………………………………………

Od marta 2015. godine,  IPH sprovodi različite programe obuke za savetovanje, korporativni konsalting, koučing, i specifične metode odlučivanja i upravljanja u organizacijama. Programi edukacije IPH namenjeni su svima koji su završili društveno humanističke fakultete. Prijem ostalih kandidata moguć je pod posebnim uslovima.

Pohađanje edukacije je moguće i on-line, a polaznik edukacije se opredeljuje za formu obuke prilikom upisa. Trajanje edukacije određeno je izborom programa. Postoji i mogućnost kreiranja individualno prilagođenog programa.

Programi edukacije se sastoje iz predavanja, vežbi i konsultacija zasnovanih na obrađenoj literaturi, ali su tako koncipirani da omogućavaju pohađanje uz rad.

Jezici obuke su srpski, hrvatski i engleski.

Prijave se kontinuirano primaju, ali je broj polaznika ograničen i upis se vrši prema listi čekanja.

PRIJAVA na: office@iph.edu.rs.

[/vc_message][/vc_column_inner][/vc_row_inner]