October 6, 2023

Snimak online seminara, subota 21. oktobar 2023 u 12h: “Emocije i vrednosti”

Tradicionalno, racionalistička shvatanja znanja su isključivala emocije. Štaviše, emocije su tretirane kao nešto što ugrožava mogućnost saznanja, a kada je reč o činjenicama koje su predmet znanja i koje su utvđene na načine koji se smatraju pouzdanima, interpretacija tih činjenica uz učešće emocija se smatrala […]

July 6, 2023

Snimak seminara IPH, normalnost i patologija u psihoterapiji

Pojam normalnosti u psihijatriji i psihoterapiji je kontroverzan. On se, bar u psihoanalitičkoj tradiciji, povezuje sa idealizacijom pojedinih atributa ličnosti. Primera radi, kao ključni elementi normalnosti u savremenoj psihodijagnostici tretiraju se osobine poput otpornosti (“rezilijentnosti”), kreativnosti, sposobnosti tolerisanja frustracije, pa čak i optimalnih veština komunikacije. […]

June 27, 2023

Snimak seminara IPH o kompenzaciji ljubavi pristajanjem na narcističku zloupotrebu

Narcistički odnosi i narcistička zloupotreba kao mehanizam unutar tih odnosa tema su kojom se savremena primenjena psihologija i psihoterapija intenzivno bave. Neka od najintenzivnijih savremenih istraživanja u psihoterapiji odnose se upravo na narcističke ličnosti i na njihove strategije u međuljudskim odnosima, koje su izrazito štetne […]

June 27, 2023

Kompenzacija ljubavi

Jedan od uobicajenih problema koji se artikulišu u psihoterapiji je osećaj inferiornosti u odnosu na one koje volimo, potreba da “zaslužimo” njihovu ljubav, i nespčosobnost da iskoračimo iz pozicije u kojoj smo žrtve različitih vrsta zloupotrebe, uključujući i ono što se naziva “narcističkom zloupotrebom” odnosno […]

April 18, 2023

Online letnja škola o narcizmu uz sertifikaciju

Od 8 maja 20223. godine, IPH će održati posebnu letnju školu o psihopatologiji i tretmanu narcizma, u verziji za psihoterapeute i u verziji sa polaznike psihoterapeutske obuke koji imaju završene fakultete društvenog ili humanističkog usmerenja. Posebno su dobrodošli svi oni koje interesuju Klaster B poremećaji […]