April 1, 2024 By alex

Muževnost i ženstvenost, filokafe-seminar, subota, 20. april 2024.

U eri obeleženoj evoluirajućim društvenim normama i promenjivim paradigama, koncepti muškosti i ženstvenosti su dobili novi značaj. Pošto ove identitetske oznake prožimaju svaki aspekt naših života, neophodno je raščlaniti njihova nijansirana značenja i istražiti njihove dublje implikacije.

Seminar Instituta za praktičnu hunanistiku “Muževnost i ženstvenost”, koji će voditi Biljana Kovačević i Aleksandar Fatić, savetnici IPH, ima za cilj da osvetli ključne vrednosti i semantičke slojeve svojstvene muškosti i ženstvenosti. Koristeći interdisciplinarne perspektive i baveći se različitim gledištima, učesnici će započeti putovanje samoistraživanja i kritičke analize.

Ovaj seminar pruža priliku da prodiskutujemo aktuelna pitanja na preseku kulture, psihologije i društva.

Pridružite nam i prijavite se na office@iph.edu.rs.

Kotizacija za seminar je 1200 dinara i uključuje dve bezalkoholna pića.

Datum: subota, 20. april 2024.
Vreme: 12.00-15.00
Mesto: Đura bar, Venizelosova 62, Beograd.

Prijavite se sada da biste osigurali svoje mesto.