February 6, 2024

Akreditacija Modalno-Integrativne psihoterapije i savetovanja

Autorski modalitet psihoterapijskog savetovanja Modalno-integrativna psihoterapija i savetovanje, koji razvija IPH i sprovodi edukaciju u ovom specifičnom modalitetu, akreditovan je kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i Koučing Srbije, čime uspešni polaznici koji završe četvorogodišnji program obuke mogu aplicirati za izdavanje nacionalnog sertifikata UPSKS.  

February 6, 2024

Filokafe “Ograničenja i njihovo prevazilaženje”

U dodiru sa granicom uvek dolazi do nekakvog otpora. Moramo znati svoje granice ali moramo znati i kako da ih prevaziđemo jer samo to dovodi do samorazvoja. Ograničenja mogu u nama podsticati kreativnost, ojačati odlučnost i pomoći nam u usmeravanju životnih ciljeva. U dodiru sa […]

December 15, 2023

Novogodišnji paket savetovanja

Savetnici IPH će raditi online sa klijentima tokom praznika pod posebnim uslovima. U periodu od 25. decembra 2023. do 10. januara 2024. naš paket savetovanja uključuje 5 sesija savetovanja po ceni od 18 000 dinara. Praznici su najbolje vreme za savetovanje, koje tada dobija dodatne […]

October 6, 2023

Snimak online seminara, subota 21. oktobar 2023 u 12h: “Emocije i vrednosti”

Tradicionalno, racionalistička shvatanja znanja su isključivala emocije. Štaviše, emocije su tretirane kao nešto što ugrožava mogućnost saznanja, a kada je reč o činjenicama koje su predmet znanja i koje su utvđene na načine koji se smatraju pouzdanima, interpretacija tih činjenica uz učešće emocija se smatrala […]

July 6, 2023

Snimak seminara IPH, normalnost i patologija u psihoterapiji

Pojam normalnosti u psihijatriji i psihoterapiji je kontroverzan. On se, bar u psihoanalitičkoj tradiciji, povezuje sa idealizacijom pojedinih atributa ličnosti. Primera radi, kao ključni elementi normalnosti u savremenoj psihodijagnostici tretiraju se osobine poput otpornosti (“rezilijentnosti”), kreativnosti, sposobnosti tolerisanja frustracije, pa čak i optimalnih veština komunikacije. […]

June 27, 2023

Snimak seminara IPH o kompenzaciji ljubavi pristajanjem na narcističku zloupotrebu

Narcistički odnosi i narcistička zloupotreba kao mehanizam unutar tih odnosa tema su kojom se savremena primenjena psihologija i psihoterapija intenzivno bave. Neka od najintenzivnijih savremenih istraživanja u psihoterapiji odnose se upravo na narcističke ličnosti i na njihove strategije u međuljudskim odnosima, koje su izrazito štetne […]

June 27, 2023

Kompenzacija ljubavi

Jedan od uobicajenih problema koji se artikulišu u psihoterapiji je osećaj inferiornosti u odnosu na one koje volimo, potreba da “zaslužimo” njihovu ljubav, i nespčosobnost da iskoračimo iz pozicije u kojoj smo žrtve različitih vrsta zloupotrebe, uključujući i ono što se naziva “narcističkom zloupotrebom” odnosno […]