November 15, 2012

Pitanja i odgovori – FAQ

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Neka od pitanja i odgovora u vezi sa praktičnom etičkom edukacijom su sledeća: Čemu služi praktična etička edukacija, šta su konkretne koristi od nje? Svakodnevni pritisci da se zaradi za život i ispune druge obaveze mogu učiniti da nam se čini da u […]

April 3, 2012

Poziv za učlanjenje u Epikurejsku školu

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] U okviru SGE od jeseni 2013. godine počeće sa radom Epikurejska škola čiji će se program realizovati kroz različite forme druženja i zajedničkih aktivnosti. Reč je o šestonedeljnom programu upoznavanja sa principima epikurejske filozofije života koja je zasnovana na pozitivnom traganju za […]

April 3, 2012

Tekst Aleksandra Fatića objavljen u časopisu najuticajnije asocijacije filozofskih praktičara

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] U časopisu Philosophical Practice objavljen je tekst Aleksandra Fatića o epikurejskim osnovama za filozofski konsalting. Ovaj časopis izdaje Američka asocijacija filozofskih praktičara (American Philosophical Practitioners Association–APPA) najuticajnije asocijacije filozofskih praktičara na svetu koji uređuje Lu Marinof (Lou Marinoff), u svetskim razmerama najpoznatiji filozofski praktičar, autor […]

April 1, 2012

Etička nastava za javne službenike

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Jednosemestralna nastava u periodu septembar‒decembar 2012. Etička perspektiva u shvatanju borbe protiv korupcije u Srbiji je nova, ali nije nova u Evropi, pa predstavlja jedan od standarda suprotstavljanja korupciji, ali i rešavanja niza moralnih, pa i životnih, problema, koji se mogu dešavati na […]