Tag: Administrativno zlo

December 25, 2012

Javna uprava, etika i administrativno zlo

Savremena etika javne službe fokusirana je na proces u kome profesionalni službenik donosi odluke u okvirima birokratizovanog organizacionog sistema.