Ko su kandidati za integrativnu psihoterapiju i filozofsko savetovanje?

Ko su kandidati za integrativnu psihoterapiju i filozofsko savetovanje? Kandidat za psihoterapiju je svako ko se, kako kaže čuveni psihoterapeut Scot Peck, „oseća zaglavljeno”, iz bilo kog razloga. Istovremeno, kandidat za filozofsko savetovanje je svako ko ima potrebu da unapredi kvalitet svog života, bez obzira na to da li je funkcionalan ili je manje funkcionalan,…