February 19, 2023 By alex

IPH filoterapeuti o Woke kulturi i ekstremnom feminizmu

Aleksandar Prica, Biljana Kovačević, dr Marko Perić i Aleksandar Fatić o tome da li je woke kultura patološka ideologija u psihoanalitičkoj perspektivi.

 

Snimak razgovora: