April 24, 2023 By alex

Modalno integrativna psihoterapija u vodećem časopisu Philosophy of the Social Sciences

U jednom od najuglednijih i najpopularnijih humanističkih časopisa, Philosophy of the Social Sciences, ove godine izlazi poseban simpozijum o knjizi Joseph Agassi-ja The Philosophy of Practical Affairs. Agassi, jedan od vodećih savremenih izraelskih filozofa, preminuo je krajem 2022. godine, a u počasnom simpozijumu o njegovoj knjizi zastupljena je i diskusija o modalno-integrativnoj psihoterapiji, kroz tekst direktora IPH, Aleksandra Fatica, o Agassijevom shvatanju magije i ulozi magije u modalnom razumevanju psihoterapije.

Agassi-jeva knjiga je deo programa studija u edukaciji za Integrativnog Filoterapeuta koji se odvija u okviru IPH.