Tag: Finansijska kriza

July 7, 2015

Etika i finansijska kriza

U tehničko–racionalnoj koncepciji etike profesionalnog rada, lična savest je uvek podređena hijerarhijskoj strukturi. Ova etika ima problem u suočavanju, sa jedne strane…