Pitanja i odgovori – FAQ

Pitanja i odgovori – FAQ Neka od pitanja i odgovora u vezi sa praktičnom etičkom edukacijom su sledeća: Čemu služi praktična etička edukacija, šta su konkretne koristi od nje? Svakodnevni pritisci da se zaradi za život i ispune druge obaveze mogu učiniti da nam se čini da u životu nema mesta ni za šta i ni…