November 15, 2012 By admin

Pitanja i odgovori – FAQ

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Neka od pitanja i odgovora u vezi sa praktičnom etičkom edukacijom su sledeća:
  • Čemu služi praktična etička edukacija, šta su konkretne koristi od nje?

Svakodnevni pritisci da se zaradi za život i ispune druge obaveze mogu učiniti da nam se čini da u životu nema mesta ni za šta i ni za koga drugog. Primenjena etika pokazuje da, uprkos pojavama, uvek postoji prostor i sloboda za nas same, to jeste da se, uz odgovarajući pristup, mogu pronaći. Kada se taj prostor pronađe, perspektiva se proširuje, kako perspektiva na nas same, tako i na svet u kome živimo. Kada se doživi iskustvo ove šire slike, stvari počinju da se menjaju. Život, postepeno, postaje ispunjeniji i srećniji. Njegovi izazovi ostaju, ali smo u stanju da ih sagledamo i rešavamo na jasniji, efikasniji način. Praktična etička edukacija nije prosto društveni klub. Ona podrazumeva etičku školu, u kojoj će se, s jedne strane, učesnici upoznavati sa etičkim doktrinama i metodama sagledavanja tipičnih etičkih problema, kakve svi imamo, ali i društveni ambijent u kome neće biti sami. Učenje primenjene etike u grupi zainteresovanih ljudi sličnih sebi predstavlja dodatnu formu podrške da se naučeni principi i primene u sopstvenom životu.

  • Šta je sadržaj nastave?

Nastavni deo programa (koji se uglavnom sastoji od radionica i diskusija, a daleko manje od predavanja), bavi se pitanjima kao što su odgovornost prema sebi i prema porodici, prijateljima i društvu, različiti pojmovi dobrobiti, različita shvatanja prava, nas samih i drugih, uključujući pravo na istinu, pravo na pravdu, pravo na „drugu priliku“, odnos između potreba i dužnosti, moralna dimenzija kvaliteta života, i brojnim drugim praktičnim etičkim pitanjima.

  • Koliko traje Epikurejska škola i kako je organizovana?

Prvi kurs Epikurejske škole traje 10 nedelja i počinje u junu 2013. Sastanci, predavanje i radionice će se održavati jednom nedeljno u popodnevnim časovima. Svaki sastanak će trajati 2 do 3 sata, zavisno od sadržaja, i uključivaće diskusiju, radionicu, gledanje filma, ili neki drugi praktični sadržaj osim samog predavanja.

  •  Šta treba poneti sa sobom?

Ništa osim radoznalog uma i pozitivnog stava prema drugima. Na kraju svakog sastanka učesnici će dobiti listu sa osnovnim tačkama izlaganja.

  •  Da li se na kraju škole dobija sertifikat?

Dobija se sertifikat, ali on je formalne prirode. U školi nema ispita, i ona nije akademskog, nego praktičnog tipa. Njena svrha nije sertifikat, nego praktična primena primenjene etike u svakodnevnom životu i samim tim poboljšanje kvaliteta života.

  • Postoje li preduslovi u smislu obrazovanja?

Škola je namenjena ljudima koji imaju visoko obrazovanje (završen fakultet), i studentima. Ne postoje konkretne oblasti u kojima se traže kvalifikacije. Svaka inteligentna odrasla zdrava osoba koja ima fakultetsko obrazovanje ili studira može pohađati Školu.

  • Koja je cena pohađanja Škole?

Epikurejska škola nije namenjena stvaranju profita. Kurs je ograničen na 15 polaznika i članarina koja se plaća pokriva organizaciju škole, trošak nastave, materijala i sl. Ukupna cena pohađanja za 10 nedelja je 9500 dinara.

  • Šta posle Škole?

Polaznici Epikurejske škole mogu se, po završetku Škole, učlaniti u Epikurejski klub u okviru Stručne grupe za etiku. Epikurejski klub je neformalna grupa zainteresovanih za epikurejsku etiku i filozofiju koji će se redovno sastajati na diskusijama, radionicama, projekcijama filmova, tematskim vikendima i večerima, muzičkim, slikarskim, kulinarskim ili poetskim događajima.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]