December 12, 2014 By admin

Etički konsalting

[vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”Unapređenje poslovanja kroz korporativnu obuku u organizaciji IPH” alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

IPH programi korporativne obuke imaju značaj u domenu razumevanja konkretnih odnosa u kojima se poslovno dela sa ciljem njihove rekonceptualizacije kao odnosa u kojima smo “zapetljani”, ili pak odbacivanja nekih od njih. Metod kojim se postiže ova spoznaja je „ispitivanje perimetra“ koji „pokrivaju“ naša unutrašnja pravila. Perimetar stavova (a samim tim i „unutrašnjih pravila“) govori o uslovima za postizanje ravnoteže i putevima za rešavanje konflikata sa sredinom, odn. niza životnih, pa i moralnih problema, koji se mogu dešavati na radnom mestu ili u privatnom životu, a odražavaju se na shvatanje i obavljanje službene dužnosti i socijalne kontakte.

Kolektiv u kome se pojedinac ne oseća dobro, bilo da je reč o nefunkcionalnoj grupi koja nedovoljno podržava svoje članove, ili o neodgovarajućem doživljaju društvenog statusa grupe, ili čak o sukobima u grupi, idealan je teren za nastajanje kompenzatorske motivacije da se stiče nelegitimna korist. Ta korist, usled nezadovoljstva samim poslom i finansijskom i drugom vrednošću koju on donosi za nas, može biti materijalna, ali može biti i čisto emocionalna (primera radi, ispoljavaje destruktivne lične osobine u kontaktu sa drugim članovima zajednice tako što im se u društvenim transakcijama u najopštijem smislu reči stvaraju nepotrebne teškoće ili su nedovoljno kooperativni. Nedostatak empatije prema drugim članovima zajednice gotovo uvek proističe iz nedostatka podrške i osećaja prihvaćenosti i pripadnosti zajednici.

IPH programi korporativne obuke tretiraju moguće “šumove u komunikaciji i trenja u funkcionisanju” na konceptualan način, uz opipljive metodološke alatke, fokusirajući dostizanje ekvilibrijuma u rezonovanju kao jedino autentično u smislu održivog pristupa (održivost se možda najkraće može opisati kao izbegavanje kako eksplozije tako i implozije) koji odgovara na zahteve savremenog poslovanja u pravcu lakše adaptacije na promene, fokusirajući solidnost te adaptacije, pomoći u procesu donošenja odluka, spremnost zaposlenog da razmišlja i u okvirima koji nisu nužno definisani kapitalom u materijalnom smislu, unapređivanje veština komunikacije, efikasnosti i kreativnosti itd.

Preduzetništvo je usmereno ka nekom htenju. “Hteti” znači hteti neki cilj. Ali “cilj” kao ideja uključuje ocenu vrednosti. Odakle potiču ocene vrednosti? Šta je osnov naše ocene vrednosti? Opseg moralnih ocena vrednosti: one igraju ulogu u skoro svakom čulnom utisku. Za nas je svet obojen njima. Kako mi sprovodimo menadžment naše ocene vrednosti? Kada i kako je potrebno kultivisati taj menadžment? Ovo su samo neka od pitanja sa kojim se može adekvatno nositi na zahvaljujući pohađanju naših obuka.

Konkretni benefiti korporativnih obuka IPH su višestruki:

– Unapređenje kvaliteta HR politike;

– Unapređenje ostvarivanja koncentracije zaposlenih tokom radnog vremena;

– Povećavanje koncentracije menadžera na korporativne ciljeve i strategiju;

– Postizanje boljeg imidža u smislu društveno odgovornog poslovanja i prodornosti u medijima prilikom reklamiranja.

IPH deluje u okviru međunarodne mreže nacionalnih organizacija, a IPH u Srbiji obezbeđuje savetodavne usluge i organizuje korporativnu obuku. U skladu s američkom praksom, IPH izdaje sertifikate o etičkom poslovanju kao nacionalno stručno udruženje, a kvalifikovanje za takav sertifikat podrazumeva pohađanje svih naših programa obuke u specifičnim metodologijama, i to: dilema-trening, PEACE metod, IDEA metod i emocionalnu inteligenciju. Kreirali smo i vrlo sadržajno zgusnut program za obuku u 2 metode u  okviru jednog treninga i to PEACE i IDEA metod, za one korporativne klijente koji bi hteli širi uvid, u maksimalnom “cost-effective” modalitetu, ukoliko nivo kompetencije polaznika čini smislenim takvo zgušnjavanje sadržaja, a naša je preporuka da to budu odvojeni treninzi različite satnice, jer metode podržavaju takvu organizaciju obuke. Treninzi su jednodnevni, ali je trajanje u određenoj meri podobno za prilagođavanje potrebama klijenta. Mesto održavanja treninga je određuje klijent.

Polaznici pojedinačnih obuka dobijaju sertifikat o pohađanju tih obuka. Realizacija treninga moguća je i kao kvartalna aktivnost, pa u zavisnosti od specifičnih okolnosti u konkretnom slučaju firme (broj obučenih menadžera i pozicije koje zauzimaju, a što je u zavisnosti i od veličine poslovnog subjekta), IPH će izdavati i sertifikate za firme, tj. pravna lica kojim se potvrđuje kompetencija za društveno odgovorno poslovanje. Za menadžere koji su formacijski usmereni na planiranje i realizaciju obuke zaposlenih, nakon naših obuka postoji mogućnost pohađanja našeg 12nedeljnog on-line kursa kojim stiču sertifikat za obavljanje interne obuke. U zavisnosti od konkretnih okolnosti, moguće je da to bude jedan od benefita, uz besplatne jednogodišnje konsultacije za polaznike naših obuka, u skladu sa dogovorenim uslovima.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]