April 20, 2015 By admin

Filozofski konsalting

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Savremeno uspešno poslovanje najčešće podrazumeva i integrisanje nekih aktivnosti usmerenih na poboljšanje timskih performansi i individualnog razvoja zaposlenih u kompaniji. U širokom spektru ovih aktivnosti, filozofski konsalting u funkciji poboljšanja učinka zaposlenog ili tima omogućava usmerenu fleksibilnost koja podstiče kreativni i kritički proces razmišljanja i pokazuje nove mogućnosti rešenja.

Rezultat filozofskog konsaltinga u biznisu je poboljšanje i povećanje svih elemenata funkcionisanja pojedinca i tima u poslovnom okruženju. Uspešno organizovan biznis se razvija, saradnici pozitivno komuniciraju, u okviru timova zaposlenih saradnja je bliska i problemi se rešavaju timski, a kontinuirano unapređivanje veština se vrednuje i podstiče. Ovo je ključna infrastruktura organizacije koja omogućava adekvatan odgovor prilikom suočavanja sa izazovima u poslovanju. Filozofski konsulting efikasno omogućava lakše definisanje poslovne filozofije kompanije, opštih i pojedinačnih ciljeva, izgradnju međuljudskih odnosa zaposlenih, lakše rešavanje problema koje još uvek možda i ne znaju da samostalno definišu, izradu etičkih kodeksa. Filozofiranje daje alate koji unapređuju svakodnevnu poslovnu komunikaciju, sa klijentima, partnerima, rukovodiocima, kolegama i zaposlenima, a njihova efikasnost se neposredno ogleda u procesu poslovanja i poslovnim rezultatima.

Metodologija rada filozofskog konsultanta u domenu biznisa podrazumeva pomoć sagovornicima da konceptualizuju probleme i pronađu logički ispravne argumente u skladu s tim konceptom—i one argumente koji brane koncept kao i one koji ga napadaju. Koristeći ove metode, pored transvaluacije (prevrednovanja vrednosti) kao metode koja sagovornicima omogućava da „misle nezamislivo“, razgovor dobija nove dimenzije, rađaju se novi uvidi, nova gledišta, sagovornici ostvaruju određen vid samospoznaje i ispituju nove koncepte.

Filozofski konsalting podrazumeva interaktivan pristup prilagođen specifičnostima zahteva klijenta.

Organizacija kompanijskih događaja se usklađuje sa željama, potrebama i mogućnostima klijenta: organizujemo odgovarajući događaj (sertifikovani trening, filozofski kafe, metodološka i dijaloška radionioca, seminar), opredeljujemo metodologiju i posebno kreiramo edukativni sadržaj i/ili materijale sa ciljem da obezbedimo klijentima da steknu iskustvo koje mogu da primene u relevantnim poslovnim situacijama.

Individualni konsalting je oblik filozofske prakse u kojem filozofski konsultant i sagovornik vode dijalog o problemu ili ideji koja ima opštu ili individualnu dimenziju. Da bi vodio sagovornika kroz dijalog, filozof se služi različitim metodama, prati strogi logički sled njegovih misli i ukazuje mu na logičke pogreške i kontradikcije, ako ih ima, ili ispituje moguća rešenja navedenog problema. U tom razgovoru filozof prepoznaje ključna mesta i konceptualizuje ih u konkretne ideje. Striktnost i preciznost ovakvog razgovora pomažu filozofu da prepozna dublje probleme sagovornika, a njihovim prevazilaženjem postiže se cilj filozofskog savetovanja. Rezultat individualnog filozofskog konsaltinga je pronalaženje solidnih rešenja za mnoge životne i profesionalne konflikte. Iza takvih rešenja stoje snažni racionalni argumenti koje čovek može da opravda i pred sobom i pred drugima. Takva rešenja mogu biti osnova za poboljšanje kvaliteta i života i rada na različitim nivoima, od individualnog do korporativnog i institucionalnog.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]