Biznis i filozofski konsalting

[ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading] Kako da na bolji način razmišljate o poslu/poslovanju? Poboljšanje učinka zaposlenih i/ili kompanije putem treninga/savetovanja uz pomoć metoda praktične filozofije—po Vašoj meri/po meri Vaše kompanije. Klijentu prilagođen interaktivan pristup i specifična, prilagodljiva metodologija. Specifični alati koji unapređuju svakodnevni rad i rezultate poslovanja. Za dodatne informacije pišite na: office@etika.edu.rs

„Princip zadovoljstva“ i „princip stradanja“

[ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading] (Uloga pravila u filozofskom etičkom konsaltingu) Naše ukupno shvatanje i razumevanje stvarnosti, kao i naše postupanje, u najvećoj meri je obuhvaćeno pravilima. Sam pojam pravila podrazumeva pretenziju na univerzalnost, i u izvesnom smislu se može utvrditi da je ukupan domen ljudskih interakcija regulisan različitim nivoima pravila. Za filozofski konsalting je od posebnog…