December 14, 2021 By alex

Filoterapija tokom novogodišnjih praznika

Praznici su često vreme tokom koga se na direktniji način suočavamo sa problemima koje imamo, sa svojim emocijama, podvlačimo “crtu” u vezi sa svojim životnim vrednostima i merom u kojoj živimo po njima. Istovremeno, novogodišnji praznici su verovatno najintenzivnije vreme preispitivanja, tokom kojih imamo i vremena da svoje brige, tugu ili razočarenje pretočimo u konstruktivno terapeutsko preispitivanje.

IPH će tokom novogodišnjih praznika i u novogodišnjoj noći biti aktivan, i to naši članovi dr Marko Perić, Patricia Mendonca Lazarević, Biljana Kovačević…

Konsultacije možete zakazati na office@iph.edu.rs. One se mogu organizovati online ili fizički, licem u lice. Ukoliko se ukažu mogućnosti za formiranje grupe, moguć je i grupni rad.