January 12, 2023 By alex

Filokafe: “Razlika između smislenog i praznog govora u terapiji i životu”, Kafe “Priča”, subota, 28. 1. 2023, 12.00-15.00h

Jedno od načela psihoanalize je opreznost prema zamkama samointerpretacije sopstvene situacije, jednako kao i opreznost prema terapeutovim interpretacijama klijentova situacije. U psihoanalizi, ćutanje je često, zbog toga što ono stvara pritisak u komunikaciji, a istovremeno i zato što ponekad otvara dublje slojeve razumevanja iskustva koje ljudi često “prekrivaju pričom”.

Tokom ovog filokafea razgovaraćemo o prednostima i zamkama interpretacije, o teškom pitanju o smislu. Šta je smislen, a šta prazan govor i kako izbeći prazan govor u psihoterapiji i u sopstvenom pristupanju životnim iskusstvima.

Moderator: mr Aleksa Babić, filoterapeut.

Kafe “Priča”, Braničevska 19, Beograd, u subotu, 28. 1. 2023. u 12h. Dobrodošli ste.

Kotizacija iznosi 700 dinara i uključuje dva pića.