January 22, 2023 By alex

Podcast tri savetnika IPH o “Sankcijama u psihoterapiji”

U ovom 45-minutnom podcast-u Biljana Kovačević, filoterapeut IPH, Aleksandar Prica, filoterapeut psihoanalitičkog modula IPH, i prof. Aleksandar Fatić razgovaraju o temi “sankcija” i granica u psihoterapiji.