Tag: Psihoterapija

October 6, 2023

Snimak online seminara, subota 21. oktobar 2023 u 12h: “Emocije i vrednosti”

Tradicionalno, racionalistička shvatanja znanja su isključivala emocije. Štaviše, emocije su tretirane kao nešto što ugrožava mogućnost saznanja, a kada je reč o činjenicama koje su predmet znanja i koje su utvđene na načine koji se smatraju pouzdanima, interpretacija tih činjenica uz učešće emocija se smatrala […]

July 6, 2023

Snimak seminara IPH, normalnost i patologija u psihoterapiji

Pojam normalnosti u psihijatriji i psihoterapiji je kontroverzan. On se, bar u psihoanalitičkoj tradiciji, povezuje sa idealizacijom pojedinih atributa ličnosti. Primera radi, kao ključni elementi normalnosti u savremenoj psihodijagnostici tretiraju se osobine poput otpornosti (“rezilijentnosti”), kreativnosti, sposobnosti tolerisanja frustracije, pa čak i optimalnih veština komunikacije. […]

April 18, 2023

Online letnja škola o narcizmu uz sertifikaciju

Od 8 maja 20223. godine, IPH će održati posebnu letnju školu o psihopatologiji i tretmanu narcizma, u verziji za psihoterapeute i u verziji sa polaznike psihoterapeutske obuke koji imaju završene fakultete društvenog ili humanističkog usmerenja. Posebno su dobrodošli svi oni koje interesuju Klaster B poremećaji […]

February 9, 2023

Diskusija terapeuta IPH o potiskivanju i konfliktu, priprema za knjigu Philosophy of Psychotherapy, Cambridge Scholars Press, 2024. Autori: Aleksa Babić, Patricia Mendonca, Marko Perić, Aleksandar Fatić

Teme potiskivanja i uloge konflikta u potiskivanju Aleksa Babic, Patricia Mendonca i Aleksandar Fatic, terapeuti IPH; diskutovali su u sklopu priprema rukopisa za knjigu Philosophy of Psychotherapy, koja izlazi 2023, čiji su autori navedeni diskutanti, uz dr Marka Perića, takođe terapeuta IPH. Snimak možete preslušati […]