Tag: Psihoterapija

August 4, 2022

Filokafe “Da li postoje slučajnosti: kako donosimo odluke?”

Tokom ovog filokafea biće reči o tome kako podsvesno rezonujemo pri donošenju odluka, te na koji način naizgled slučajne razloge i misli koje određuju naše odluke možemo interpretirati kao fenomene zasnovane na dubljoj logici koja izrasta iz naših vrednosti. Filokafe će se održati 9. avgusta […]

August 4, 2022

Filokafe: Identiteti – kako nas određuje mišljenje drugih

Filokafe o načinu na koji naša slika u oima drugih povratno određuje naše shvatanje sebe samih, uključujući i uticaj mesta na kome živimo na to kako sebe vidimo, održaće se u biblioteci Starog grada Hvara u subotu, 6. avgusta 2022. Modetatori: Andreja Cerić, Marko Perić, […]

April 25, 2022

Snimak sesije filoterapeuta: “Zaljubljenost i ljubav. Zablude o zaljubljivanju”. Moderatori: Biljana Kovačević i Andreja Cerić, filoterapeuti. Ponedeljak, 25. april 2022. 12-15h.

Jedno od najčešćih pitanja u partnerskim odnosima je ono o odnosu zaljubljenosti i ljubavi. Zašto kada osetimo zaljubljenost to uglavnom završava raskidom, i zašto ponekad iz osećanja koja ne bismo opisali kao zaljubljenost uplovimo u autentični ljubavni odnos. Da li je ispravna pretpostavka, raširena u […]

April 11, 2022

Snimci delova predavanja za filoterapeute: “Saznanje i istina u psihoterapiji”, dr Marko Perić, Kaštel “Marijeta”, nedelja, 10. april od 13h

Epistemička dimenzija psihoterapije je ključna u kontekstu principa da uvid generiše emocije, odnosno da promenom uvoda dovodimo do modifikacije emotivne reakcije na iskustvo. Ovim predavanjem smo otvarili seriju predavanja koja će obuhvatiti epistemologiju psihoterapije, a potom klasične psihoterapeutske teorije, pre svih Frojdovu, Jungovu i Lakanovu […]