Tag: Psihoterapija

April 18, 2023

Online letnja škola o narcizmu uz sertifikaciju

Od 8 maja 20223. godine, IPH će održati posebnu letnju školu o psihopatologiji i tretmanu narcizma, u verziji za psihoterapeute i u verziji sa polaznike psihoterapeutske obuke koji imaju završene fakultete društvenog ili humanističkog usmerenja. Posebno su dobrodošli svi oni koje interesuju Klaster B poremećaji […]

February 9, 2023

Diskusija terapeuta IPH o potiskivanju i konfliktu, priprema za knjigu Philosophy of Psychotherapy, Cambridge Scholars Press, 2024. Autori: Aleksa Babić, Patricia Mendonca, Marko Perić, Aleksandar Fatić

Teme potiskivanja i uloge konflikta u potiskivanju Aleksa Babic, Patricia Mendonca i Aleksandar Fatic, terapeuti IPH; diskutovali su u sklopu priprema rukopisa za knjigu Philosophy of Psychotherapy, koja izlazi 2023, čiji su autori navedeni diskutanti, uz dr Marka Perića, takođe terapeuta IPH. Snimak možete preslušati […]

August 4, 2022

Filokafe “Da li postoje slučajnosti: kako donosimo odluke?”

Tokom ovog filokafea biće reči o tome kako podsvesno rezonujemo pri donošenju odluka, te na koji način naizgled slučajne razloge i misli koje određuju naše odluke možemo interpretirati kao fenomene zasnovane na dubljoj logici koja izrasta iz naših vrednosti. Filokafe će se održati 9. avgusta […]

August 4, 2022

Filokafe: Identiteti – kako nas određuje mišljenje drugih

Filokafe o načinu na koji naša slika u oima drugih povratno određuje naše shvatanje sebe samih, uključujući i uticaj mesta na kome živimo na to kako sebe vidimo, održaće se u biblioteci Starog grada Hvara u subotu, 6. avgusta 2022. Modetatori: Andreja Cerić, Marko Perić, […]