February 6, 2024 By alex

Filokafe “Ograničenja i njihovo prevazilaženje”

U dodiru sa granicom uvek dolazi do nekakvog otpora. Moramo znati svoje granice ali moramo znati i kako da ih prevaziđemo jer samo to dovodi do samorazvoja. Ograničenja mogu u nama podsticati kreativnost, ojačati odlučnost i pomoći nam u usmeravanju životnih ciljeva. U dodiru sa granicama javlja nam se osećanje frustracije, koje jeste neprijatno i bolno ali je je izlaženje iz zone konfora nužno za naš razvoj.

Tokom ovog filokafea razgovaraćemo o različitim modalitetima ograničenja u ljudskom iskustvu, kako ona utiču na m,ogućnosti našeg istinskog razvoja i slobodu pojedinca, kako pomažu razumevanju ljudske sudbine i kada mogu biti izvor saosećanja, ali i kako se transcedencijom ograničenja proširuju granice naših mogućnosti.

*MODERATORI: dr Aleksandra Bulatović i msr Aleksandar Prica. Aleksandra je doktor pravnih nauka (uža naučna oblast: kriminologija) i naučna saradnica je pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Aleksandar je master filozof i student doktorskih studija na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta na beogradskom univerzitetu. Oboje su stručni saradnici Instituta za praktičnu humanistiku (IPH) u okviru kog se, između ostalog, organizuju filokafei.

*MESTO: Kafe “Priča-bar”, Braničevska 19, Beograd, u subotu, 10. februara 2024., od 12h do 15h.

*KOTIZACIJA: Kootizacija za trosatno učešće u filokafeu, uz rad stručnog moderatora, materijal za rad i dve konzumacije u lokalu, iznosi 1000 dinara, a uplaćuje se na samom događaju, pre početka.

*PRIJAVE: Zbog ograničenog broja mesta neophodna je potvrda učešća na filokafeu slanjem poruke u inboks, najkasnije do petka, 9. februara u 23:59. Hvala što poštujete naše vreme i našu organizaciju. Radujemo se Vašem dolasku!

***
Filokafe predstavlja grupnu i strukturisanu diskusiju na određenu temu. Tema je uvek nešto što zaokuplja našu pađnju i ima uticaj na nas u svakodnevnom životu. Filokafe vode filozofi-praktičari, a učesnici uzimaju učšća u filokafeu onoliko koliko njima lično prija i ne postoji uslov za učesnike – oni mogu i treba da budu iz bilo koje struke, jer filokafe nije usko vezan za odeđenu grupu ljudi, već upravo predstavlja vraćanje filozofije svakom čoveku. Rezultat je da svako, na sebi svojstven način, dobije informacije koje će mu biti korisne u životu. Za učesnike nije uslov da imaju bilo kakve veze sa filozofijom.