April 18, 2023 By alex

Online letnja škola o narcizmu uz sertifikaciju

Od 8 maja 20223. godine, IPH će održati posebnu letnju školu o psihopatologiji i tretmanu narcizma, u verziji za psihoterapeute i u verziji sa polaznike psihoterapeutske obuke koji imaju završene fakultete društvenog ili humanističkog usmerenja.

Posebno su dobrodošli svi oni koje interesuju Klaster B poremećaji ličnosti, za koje je modalno-integrativna psihoterapija, koju razvija IPH u sklopu međunarodne mreže filopraktičarskih nacionalnih udruženja, naročito pogodna.

Rad je individualan, mentorski, i uključuje kombinaciju obrade relevantne literature i ličnog rada. U toku letnje škole održaće se dve grupne sesije sa edukantima i sertifikovanim članovima IPH, sa kolegama iz Hrvatske, tokom kojih če se razgovarati o specifičnim aspektima edukacije.

Svi učesnici koji uspešno završe letnju školu dobiće sertifikat o bazičnoj obuci u vezi sa modalno-integrativnim pristupom narcizmu, a letnja škola će se smatrati “ulaznicom” za one koji žele da se preko reda upišu na programe edukacije IPH, uključujući i jednogodišnji specijalistički program za Klaster B poremećaje ličnosti.

Prijave se primaju do petka pre početka letnje škole, na email adresu: office@iph.edu.rs, na koju se mogu uputiti i sva pitanja o samoj letnjoj školi. Prijave treba da sadrže kratko motivaciono pismo (jedna stranica teksta), biografiju i diplomu fakulteta društvenih ili humanističkih nauka.

Broj učesnika je ograničen na 8.