October 6, 2023 By alex

Snimak online seminara, subota 21. oktobar 2023 u 12h: “Emocije i vrednosti”

Tradicionalno, racionalistička shvatanja znanja su isključivala emocije. Štaviše, emocije su tretirane kao nešto što ugrožava mogućnost saznanja, a kada je reč o činjenicama koje su predmet znanja i koje su utvđene na načine koji se smatraju pouzdanima, interpretacija tih činjenica uz učešće emocija se smatrala problematičnom, odnosno verovalo se da emotivnost “iskrivljuje” interpretaciju činjenica. Otuda poslovični savet: “pokušaj da ostaviš emocije po strani”.

U novije vreme postaje sve jasnije, i kroz eksperimentalna istraživanja u neurologiji, i kroz iskustvene uvide u psihoterapiji, da emocije predstavljaju posebnu vrstu saznanja, odnosno da se “afekti” (psihološki termin za emocije) ne mogu odvajati od “kognicije” (psihološki termin za saznanja i opažanje), odnosno da su afekti jedna vrstsa kognicije. Emocijama saznajemo stvari koje ne možemo saznati racionalno, a jedna od najočiglednijih takvih stvari su naše vrednosti. Vrlo često u psihoterapiji je reč o otkrivanju vrednosti, i to posebno u analitičkoj psihoterapiji. Lične vrednosti su često skrivene od nas samih, jer verujemo da su naše vrednosti jedno, a naše emocije (prijatne, kada naše iskustvo afirmiše neku vrednost, i neprijatne, kada naše iskustvo negira ili ugrožava neku vrednost) ukazuju na to koje vrednosti su zaista naše prave vrednosti, kao i koliko su one važne u našem sistemu vrednosti, zavisno od intenziteta emocija koje osećamo kada naša iskustva podržavaju ili ugrožavaju te vrednosti. Stoga emocionalno učenje o stvarima i činjenicama o kojima ne možemo učiti klasičnim opažanjem i racionalnim zaključivanjem ume da nas iznenadi u pogledu istina o nama samima.

Tokom ovog seminara mr Aleksandar Prica, psihoanalitički integrativni terapeut, i prof. Aleksandar Fatić, integrativni terapeut, moderirali su diskusiju o odnosu emocija i vrednosti, pre svega imajući u vidu knjigu “Emocije” Zorana Milivojevića, u kojoj se izlaže ova vrsta generičke prirode emocija kao strukturno, ali i dinamički proizlazećih upravo iz vrednosti.

Seminar možete gledati na you tube ovde: