Category: Novosti

March 27, 2023

Edukacija u integrativnoj filoterapiji kroz akumulaciju terapijskih sati

Najnoviji format edukacije u okviru IPH, za integrativnog filoterapeuta, predstavlja modularni sistem, koji se u standardnom formatu odvija tokom 6 nedelja intenzivnog rada, ali koji je predmet ogranicenja zbog malog broja mesta. Alternativni model modularne edukacije ne podleze ogranicenju broja mesta i sastoji se iz […]

April 11, 2022

Snimci delova predavanja za filoterapeute: “Saznanje i istina u psihoterapiji”, dr Marko Perić, Kaštel “Marijeta”, nedelja, 10. april od 13h

Epistemička dimenzija psihoterapije je ključna u kontekstu principa da uvid generiše emocije, odnosno da promenom uvoda dovodimo do modifikacije emotivne reakcije na iskustvo. Ovim predavanjem smo otvarili seriju predavanja koja će obuhvatiti epistemologiju psihoterapije, a potom klasične psihoterapeutske teorije, pre svih Frojdovu, Jungovu i Lakanovu […]

January 26, 2022

Filokafe: “Psihopatija kao kultura?” 5. februar 2022. u 18h, centar “Holi”

Šta smo potiskivali, potiskivali smo. Sada možemo biti sve što poželimo, međutim ne znamo šta to želimo da budemo. Sveopšta relativizacija krunisana erozijom istine, suštine i poverenja jedina je konstanta u savremenom svetu. U kulturi ratova i dehumanizacije, psihopatija je bila ogledalo senke naroda u […]

November 29, 2021

An ethics-based ‘identity proof’ of God’s existence

New paper on the way in which God’s existence is provable with the same degree of reasonableness and consistency as the existence of any other aspect of reality might be proven. The whole paper is accessible here.

November 22, 2021

Filokafe: Odlučivanje i sudbina

Odlučivanje predstavlja važnu odrednicu za razvoj života svakog čoveka. Bilo da se radi o „krupnim“ ili „sitnim“ odlukama, pak, svaka neminovno utiče na naše usmeravanje i skup događaja sa kojima se susrećemo. U filozofiji postoje brojne teorije koje na različite načine pristupaju koncepciji odlučivanja, ali […]

November 22, 2021

Filokafe “Čije su moje vrednosti”

Koliko puta vam se dogodilo da zbog nekog drugog prekršite svoja načela? Ukoliko jeste, postavlja se pitanje da li su to izvorno onda i bila naša načela? Načela predstavljaju naše stanovište i delanje u čijoj osnovi leže naše vrednosti. Veoma važno pitanje za svakog čoveka […]