April 11, 2022 By alex

Snimci delova predavanja za filoterapeute: “Saznanje i istina u psihoterapiji”, dr Marko Perić, Kaštel “Marijeta”, nedelja, 10. april od 13h

Epistemička dimenzija psihoterapije je ključna u kontekstu principa da uvid generiše emocije, odnosno da promenom uvoda dovodimo do modifikacije emotivne reakcije na iskustvo.

Ovim predavanjem smo otvarili seriju predavanja koja će obuhvatiti epistemologiju psihoterapije, a potom klasične psihoterapeutske teorije, pre svih Frojdovu, Jungovu i Lakanovu verziju psihoanalitičke teorije i metodologije.

Prvo predavanje je održano u kaštelu Marijeta u selu Šušare kod Uljme, na putu od Beograda prema Vršcu, 50 kilometara od Beograda.

Snimke delova predavanja dr Marka Perića pod naslovom “Istina i saznanje u psihoterapiji”, uz učešće Alekse Babića, filoterapeuta, kao koizlagača, možete pogledati na sledećim sukcesivnim klipovima: