March 27, 2022 By alex

Edukacija iz integrativne psihoterapije: novi četvorogodišnji program

Postoje mnoge koncepcije takozvane “integrativne psihoterapije” koje se danas nalaze u javnosti, i većina tih metodologija uopšte nemaju nikakve veze sa integrativnom psihoterapijom, nego predstavljaju nekakvu eklektičku smesu postojećih metoda i pristupa u psihoterapiji.

Integrativna psihoterapija je sintetički metod koji je zasnovan na filozofskom savetovanju kao antičkoj praksi. Iz tog pristupa su nastale sve pojedinačne psihoterapeutske škole, a savremena integrativna psihoterapija se odlukuje pre svega time što se zasniva na modalnoj logici i modalnom mišljenju, koje predstavlja moćan instrumentarijum u psihoterapiji, ali i u autoterapiji, kako u radu sa grupama, tako i u korporativnom konsaltingu u oblastima poput pregovaranja ili donošenja odluka.

IPH od ove godine nadograđuje svoj program edukacije specifičnom metodologijom integrativne psihoterapije zasnovane na udžbeniku Aleksandra Fatića “Integrativna psihoterapija”, u izdanju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, kao i na udžbeniku za američke i britanske polaznike pod naslovom “Philotherapy: An integration of psychotherqapy”, koji je u pripremi kod izdavača Lexington Press u Nju Jorku.

Edukacija se sastoji iz 16 triomestara individualne mentorske nastave kombinovane sa grupnim sesijama, seminarima i webinarima, a posle 8 trimestara (2 godine) polaznici dobijaju uslovni sertifikat za rad sa klijentima i/ili grupama.

Za sve informacije obratite se sekretarijatu Instituta za praktičnu humanistiku (IPH) na office@iph.edu.rs.