March 27, 2023 By alex

Edukacija u integrativnoj filoterapiji kroz akumulaciju terapijskih sati

Najnoviji format edukacije u okviru IPH, za integrativnog filoterapeuta, predstavlja modularni sistem, koji se u standardnom formatu odvija tokom 6 nedelja intenzivnog rada, ali koji je predmet ogranicenja zbog malog broja mesta. Alternativni model modularne edukacije ne podleze ogranicenju broja mesta i sastoji se iz standardnog modela edukacije koji je tipičan za psihoanalitičke institute. Naime, reč je o akumulaciji terapeutskih sati, pri čemu edukant radi sa terapeutom IPH, koji traje 3 meseca sa sesijama najmanje jednom nedeljno. Na ovaj način se akumulira najmanje 15 sati mentorsko-terapeutskog rada, što je ekvivalent intenzivnog šestonedeljnog rada u klasičnom formatu. Nakon završetka tromesečnog perioda kandidat podnosi molbu za izdavanje sertifikata za prvi modul. Kao i u klasičnom modularnom formatu, edukacija putem mentorsko-terapeutskog rada omogućava nadovezivanje modula jedan na drugi, sve do postizavanja pune edukacije za integrativnog filoterapeuta.

Razlika između klasičnog modela modularne edukacije i terapeutsko-mentorskog modela je u tome što je ovaj drugi manje intenzivan i traje tri meseca, dok je prvi intenzivniji i traje 6 nedelja. I jedan i drugi model imaju svoje prednosti, ali terapeutsko-mentorski model je posebno pogodan jer objedinjava lični rad sa akademskim radom na mnogo direktniji način nego klasični model.

Informacije o aktuelnim mogućnostima za edukaciju mogu se dobiti na office@iph.edu.rs