August 28, 2023 By alex

Trodnevni online kurs o saniranju bola u terapiji sa sertifikatom IPH: svakog vikenda

Jedna od kritčnih tačaka u psihoterapeutskoj intervenciji je saniranje bola, odnosno stvaranje okolnosti u kojima klijent može da podnese nepovoljnu situaciju u kojoj se nalazi, dok se ona terapijskim procesom ne promeni. Razlika između uspeha i neuspeha terapije može se često svesti na uspeh ili neuspeh intervencije u saniranju bola, jer osoba čiji bol je izražen nije u stanju da postupa kontrolisano i često donosi odluke i postupa na načine koji dodatno pogoršavaju već nepovoljnu situaciju u kojoj se nalazi. Zbog toga je psihoterapija duševnog bola ključni aspekt psihoterapeutske obuke za sve psihoterapeute.

Trodnevni kurs koji nudimo namenjen je za grupu od 8-12 učesnika ili individualno sa pojedinačnim učesnicima.

Kurs se sastoji iz sesije od 11.h do 12.30h subotom, praćene čitanjem do večernje sesije, koja se održava od 21 do 22.30h. U nedelju se takođe održavaju dve sesije, prva od 12.30 do 14.00h, a druga od 19.00 do 20.30.h. U ponedeljak u 19.00 je sesija sa pitanjima i diskusijom kojom se kurs završava.

Sertifikate ćemo dodeliti lično ili u dogovoru sa učesnicima.

Cena kursa je 250 EUR.

Prijave najmanje 7 dana pre nameravanog pohađanja, na mejl office@iph.edu.rs. Prijave treba da sadrže CV i kratku poruku o razlozima za pohašanje kursa. Uslov: završen društveni fakultet. Kurs je posebno pogodan za psihoterapeute koji već rade sa klijentima.