June 17, 2021 By alex

СУБОТА У 12:00–15:00

Filokafe: Porodica

Kada kažemo porodica, prvo pomislimo na najbliže krvne srodnike. Takvu zajednicu uređuje zakon i shodno tome – ona podleže pravima i obavezama koji su pozitivno propisani. Međutim, porodicom kolokvijalno nazivamo i svaku drugu zajednicu u kojoj osećamo bliskost prema njenim članovima. To nas navodi da se zapitamo – šta čini srž jedne porodice: osećanje poverenja i zajedništva ili slovo zakona? Ako postoji sprega između ova dva, onda se opravdano možemo zapitati: gde se nalazi granica između autonomije porodice i prava institucija na uključivanje u njen život?
Vrednost porodice po sebi ne dovodi se u pitanje – ona je “svetinja”. Međutim, šta čini vrednost jedne porodice, šta je njena dobrobit i ko je određuje? Ako je porodica zakonom uređena zajednica, onda je ona institucija, a ako je (samo) institucija, onda je ona lišena proizvoljnosti.Zanimamo se na filokafeu u subotu – da li danas svedočimo neobičnom fenomenu da su državne institucije nadređene porodici i da, brinući se o njoj, posredno govore da o njoj više i znaju, te da imaju prava da se uključe u ovo što se zbiva u njena četiri zida?Nisu sve porodice iste, ali ne znamo da li i u kojoj meri srećne – liče jedna na drugu.Ukoliko su vas ova pitanja zaintrigirala, a ne želite da na ovu temu slušate monološko predavanje, već da aktivno učestvujete u diskusiji, pozivamo vas da, uz poštovanje preporučenih epidemioloških mera, dođete u subotu na filokafe o porodici.
Kroz ovu aktivnu misaonu analizu vodiće vas Biljana Kovačević, integrativna humanistička savetnica pod supervizijom, i Maja Banović, filozofkinja i savetnica pod supervizijom, saradnice Instituta za praktičnu humanistiku (IPH).
Prijava učešća: Zbog ograničenog broja mesta, neophodno je da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 18.6.2021. u 23.00h slanjem mejla na filozofskapraksa2016@gmail.com sa naznakom da se prijavljujete za filokafe.
Kotizacija: 500 dinara, u šta su uračunate dve konzumacije osveženja po vašem izboru, kao i propratni materijal za rad na filokafeu.***
Filokafe predstavlja grupnu i strukturiranu diskusiju na određenu temu. Tema je uvek nešto što obuzima našu pažnju i ima uticaj na nas u svakodnevnom životu. Filokafe vode filozofi praktičari koji su ovladali veštinom pojmovne analize. Učesnici uzimaju učešća u filokafeu onoliko koliko njima lično prija i ne postoji uslov za učesnike – oni mogu i treba da budu iz bilo koje struke, jer filokafe nije usko vezan za određenu grupu ljudi, već upravo predstavlja vraćanje filozofije svakom čoveku. Rezultat je da svako, na sebi svojstven način, dobije informacije koje će mu svakako značiti u praksi, kao i da sam dođe do zaključaka kojima će racionalizovati njegove intuicije. Za učesnike nije uslov da imaju ikakve veze sa filozofijom.