October 16, 2021 By alex

Novi zbornik “Psihoanaliza i njezine sudbine”, i priprema teksta u IPH o životnim planovima i životnim ciljevima

U novom zborniku radova o psihoanalizi pod naslovom “Psihoanaliza i njezine sudbine”, koji uređuju prof. dr Borislav Mikulić i Mislav Žitko, u izdanju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, objedinjuju se neke od ključnih tema u vezi sa primenom psihoanalize na univerzitetu i u psihoterapiji. Članovi IPH Aleksandra Bulatović i Aleksandar Fatić autori su teksta pod naslovom “Moralna normativnost i duševno zdravlje: lakanovsko razumevanje psihoze i neuroze u svetlu integrativne terapije”.

Osim ovog teksta u zborniku se obrađuju i teme neuropsihoanalize u njenom odnosu prema lakanovskoj tradiciji psihoanalize, zatim prihoanalitički aspekti teorije filma, psihoanaliza komunističke ideologije, itd.

Članovi IPH takođe pripremaju i tekst na temu “Life plans and life goals”, koji se odnosi na konkretnu primenu ključnih pojmova životnih planova i životnih ciljeva u integrativnoj terapiji.

Sa kolegom iz Bosne, Behzadom Hadžićem, planiramo i tekst o traumi kao univerzalnom alibiju za psihološku nefunkcionalnost, a tip IPH radi i na pripremi rukopisa o filozofskim aspektima psihoterapije.

Istraživačka delatnost IPH dolazi kao nastavak praktične obuke kroz koju razrađujemo neke od ključnih tema povezanih sa literaturom svojstvenoj filozofski informisanoj, integrativnoj psihoterapiji.