January 11, 2022 By alex

Snimak seminara edukanata i filoterapeuta IPH: “Logoterapija: životni planovi i životni ciljevi”. Subota, 12. 2. 2022. u 12h

Logoterapija je specifična metoda psihoterapije koja je izrazito filozofična, i zasniva se na praktičnom preokretu u konceptualizaciji kvaliteta života, od onog koji je do rada Viktora Frankla, tvorca logoterapije, bio zasnovan na ideji o “srećnom životu” kao ekvivalentu “dobrog života”, ili visoko kvalitetnog života, ka ideji o smislenom životu, koji je vredan upravo zahvaljujući smislu, iako može, strogo govoreći, biti nesrećan. Radi se o nekoj vrsti “kopernikanskog obrta” u modernoj psihoterapiji na nivou vrednosti, a seminar koji ćemo održati 12. 2. 2022. baviće se specifičnim odnosom između izgradnje životnih planova i formulisanja životnih ciljeva u kontekstu logoterapije.

Seminar su vidili ma Ivana Peričin, filoterapeut, i Aleksandar Fatić, filoterapeut.

 

Kratke biografije koordinatora/Brief biographies of the two coordinators:

Ivana Peričin po obrazovanju je master psiholog i integrativni psihoterapeut sa iskustvom u radu kako sa individualnim klijentima, tako i u korporativnom okruženju. Njena osnovna oblasti interesovanja su etičke intervenciju u korporativnim krizama. Ivana poseduje široko iskustvo upravljanja i koordinisanja različitim projektima usredsređenim na komunikacije, međuljudske odnose, emocionalnu inteligenciju i medije.

Ivana Peričić holds a Master’s in Applied Psychology and has wide ranging experience in integrative psychotherapy with individuals, as well as in corporate work. Her main field of interest is ethical intervention in different types of corporate crises. Ivana has manarerial and coordination experience in a variety of projects focused on communication, interpersonal relations, emotional intelligence and the media.

Email: ivanapericin@yahoo.com

Aleksandar Fatić je profesor filozofije i integrativni terapeut. Njegove oblasti istraživanja i rada posebno su usmerene na psihoanalizu i na filozofiju psihijatrije. Više informacija o njegovim najnovijim aktivnostima mogu se pronaći na njegovom ličnom website-u Socialitas (http://aleksandarfatic.net).

 

Snimak mozete pregledati ovde:

Grupna sesija: Logoterapija: Životni planovi i životni ciljevi (2022-02-12 03:06 GMT-8) – Google Drive