January 11, 2022 By alex

Seminar edukanata i filoterapeuta IPH: “Logoterapija: životni planovi i životni ciljevi”. Subota, 12. 2. 2022. u 12h

Logoterapija je specifična metoda psihoterapije koja je izrazito filozofična, i zasniva se na praktičnom preokretu u konceptualizaciji kvaliteta života, od onog koji je do rada Viktora Frankla, tvorca logoterapije, bio zasnovan na ideji o “srećnom životu” kao ekvivalentu “dobrog života”, ili visoko kvalitetnog života, ka ideji o smislenom životu, koji je vredan upravo zahvaljujući smislu, iako može, strogo govoreći, biti nesrećan. Radi se o nekoj vrsti “kopernikanskog obrta” u modernoj psihoterapiji na nivou vrednosti, a seminar koji ćemo održati 12. 2. 2022. baviće se specifičnim odnosom između izgradnje životnih planova i formulisanja životnih ciljeva u kontekstu logoterapije.

Seminar će voditi ma Ivana Peričin, filoterapeut, i Aleksandar Fatić, filoterapeut.

Preporučljivo je pročitati knjigu Viktora Frankla “Nečujan vapaj za smislom”, Naprijed, Zagreb, 1987. Elektronska verzija knjige se može skinuti sa interneta ovde: https://dokumen.tips/download/link/frenkl-viktor-necujni-vapaj-za-smislompdf

Link za uključenje sledi:

Grupna sesija: Logoterapija: Životni planovi i životni ciljevi
Saturday, February 12 · 12:00 – 2:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/jyt-rykm-jju