August 4, 2022 By alex

Filokafe: Identiteti – kako nas određuje mišljenje drugih

Filokafe o načinu na koji naša slika u oima drugih povratno određuje naše shvatanje sebe samih, uključujući i uticaj mesta na kome živimo na to kako sebe vidimo, održaće se u biblioteci Starog grada Hvara u subotu, 6. avgusta 2022. Modetatori: Andreja Cerić, Marko Perić, Aleksandar Fatić. Početak u 20.30.