August 4, 2022 By alex

Filokafe “Da li postoje slučajnosti: kako donosimo odluke?”

Tokom ovog filokafea biće reči o tome kako podsvesno rezonujemo pri donošenju odluka, te na koji način naizgled slučajne razloge i misli koje određuju naše odluke možemo interpretirati kao fenomene zasnovane na dubljoj logici koja izrasta iz naših vrednosti. Filokafe će se održati 9. avgusta 2022. u biblioteci u Jelsi, na Hvaru.