September 7, 2022 By alex

Narcizam i omogućavanje narcizma: Seminar članova i filoterapeuta IPH, 27. 8. 2022.

Tokom ovog online seminara bilo je reči o vrednosnim aspektima narcizma, o tome da li je on latentna psihoza, kako to smatraju savremeni psihoanalitičari lakanovske orijentacije, kao i o odnosu između opštedruštvenog morala i narcizma, ali i o odgovornosti zajednice koja nije narcistična za omogućavanje narcizma.

Ceo snimak seminara možete pregledati ovde: