November 22, 2021 By alex

Jednogodišnja sertifikacija iz korporativnog pregovaranja i odlučivanja

Počev od septembra 2021. godine IPH će izdvojiti jedan segment svoje obuhvatne sertifikacije u integrativnom savetovanju, koja inače traje 4 godine, i početi sa specifičnim jednogodišnjim sertifikacijama u veštinama pregovaranja i odlučivanja, sa primarnom primenom u korporativnom svetu.

U toku sertifikacije polaznici će se upoznati sa osnovnim modalitetima pregovaranja, sa strateteškim i principijelnim prednostima i problemima distributivnog, integrativnog i kombinovanog pregovaranja, kao i sa modelima donošenja odluka zasnovanim na eksperimentalnom radu Roberta Cialdinija i na koučing principima Anthony Robbins-a.

Svi ozbiljni programi obuke u pregovaranju i odlučivanju sadrže dublje elemente psihoterapije i upravljanja komunikacijom, tako da će ova obuka za one koji je ozbiljno pohađaju otvarati i prostor za eventualnu kasniju obuku u integrativnom savetovanju, uz zadovoljavanje potrebnih uslova.

Veliki broj različitih obuka za firme koji se nude u regionu stvaraju izvesnu konfuziju u kojoj mnoge službe za ljudske resurse dosta lutaju. Tako su popularni različiti programi za unapređivanje veština komunikacije, poput asertivne komunikacije, ili programi za razvijanje emocionalne inteligencije, koji su vrlo različiti. Savremeni pristup obukama iz mekih veština u najrazvijenijim društvima je integrativan: on teži da mnoštvo različitih programa u mekim veštinama “streamline-uje”, ili metodološki ujedini, u integrativnom savetovanju, i to kroz fokusirane veštine, od kojih su se pregovaranje i odlučivanje iskristalisale kao najjasnije i najproduktivnije, ne samo za korporativni rad, nego i za individualnu primenu.

Način rada u IPH je individualan i podrazumeva uzajamno prilagođavanje edukanta i mentora, uz prilagođavanje ritma, vremena i obima pređenog materijala specifičnim ciljevima i potrebama edukanta, uz zadovoljavanja standardnih formatskih zahteva samog programa.

Za sve informacije se možete obratiti na adresu office@iph.edu.rs.