December 25, 2012

„Princip zadovoljstva“ i „princip stradanja“

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] (Uloga pravila u filozofskom etičkom konsaltingu) Naše ukupno shvatanje i razumevanje stvarnosti, kao i naše postupanje, u najvećoj meri je obuhvaćeno pravilima. Sam pojam pravila podrazumeva pretenziju na univerzalnost, i u izvesnom smislu se može utvrditi da je ukupan domen ljudskih interakcija […]

November 16, 2012

Kako izgleda proces rešavanja konflikta kroz filozofsko savetovanje ili „koučing“?

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]U najvećem broju slučajeva proces se odvija kroz sedam faza. Prva faza je formulisanje „jezgrovnog“ ili osnovnog moralnog konflikta. To tog konflikta se dolazi postepeno, analizom svih onih elemenata koji su njegova nadgradnja i koji se, na prvi pogled, čine kao pravi uzroci […]

November 16, 2012

Kako izgleda započinjanje filozofskog savetovanja ili filozofskog koučinga?

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Prvi korak je telefonski kontakt, u kome će klijent vrlo kratko opisati prirodu problema koji ima ili temu ili oblast za koju mu je potrebno filozofsko savetovanje ili koučing. Tokom prvog razgovora zakazuje se prvi susret. Tokom prvog susreta sa filozofskim savetnikom, klijent […]

November 16, 2012

Šta su uslovi da bi se neko bavio filozofskim savetovanjem ili koučingom?

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Uslovi za rad filozofskih savetnika po kriterijumima APPA (Američke asocijacije filozofskih praktičara) su: Master iz filozofije, višegodišnje profesionalno iskustvo i sertifikacija nacionalnog udruženja koja se dobija nakon obuke. Reč je o visokospecijalizovanoj oblasti koja je danas prisutna ne samo na univerzitetima, nego […]

November 16, 2012

Ko su kandidati za integrativnu psihoterapiju i filozofsko savetovanje?

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Kandidat za psihoterapiju je svako ko se, kako kaže čuveni psihoterapeut Scot Peck, „oseća zaglavljeno”, iz bilo kog razloga. Istovremeno, kandidat za filozofsko savetovanje je svako ko ima potrebu da unapredi kvalitet svog života, bez obzira na to da li je funkcionalan […]

November 16, 2012

Odnos filozofskog savetnika i klijenta

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Jedna od osnovnih pretpostavki uspešnog filozofskog savetovanja i koučinga je uspostavljanje odnosa poverenja između savetnika i klijenta. Savetnik neće prosuđivati klijenta, njegove stavove i vrednosti, već će dosledno nastojati da mu pomogne da svoje stavove i vrednosti dovede na produktivan način u […]

November 15, 2012

Pitanja i odgovori – FAQ

[vc_row][vc_column][ultimate_heading source=”post_title” alignment=”left”][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Neka od pitanja i odgovora u vezi sa praktičnom etičkom edukacijom su sledeća: Čemu služi praktična etička edukacija, šta su konkretne koristi od nje? Svakodnevni pritisci da se zaradi za život i ispune druge obaveze mogu učiniti da nam se čini da u […]